Sunday, 18 March 2012

hati yang istikomah...

“Hati yang istiqamah adalah hati yang senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah, baik berupa keyakinan, perkataan, maupun perbuatan.” (Imam al-Qurtubi

No comments:

Post a Comment